HERINRICHTING BEURSPLEIN AMSTERDAM

Het Beursplein, het plein tussen de Bijenkorf en de Beurs van Berlage in Amsterdam, is samen met de Beursstraat en de Oudebrugsteeg opnieuw ingericht. Onder het Beursplein is nu een fietsenstalling waar plaats is voor 1.700 fietsen.

Het plein heeft een nieuwe uitstraling gekregen die gebaseerd is op het oorspronkelijke ontwerp van Berlage. Voor het oorspronkelijke plan voor het Beursplein uit 1903 ontwierp Berlage de lichtmasten en de paardendrinkbakken. De drinkfonteinen, de stier en de monumentale lantaarnpalen zijn teruggeplaatst op hun oude plek. Gelukkig zijn ook de bomen weer terug op en rondom het Beursplein.

HISTORISCH BEURSPLEIN

De Beurs van Berlage, het Beursplein en de Bijenkorf liggen in elkaars verlengde in de voormalige bedding van de Amstel. Het plein werd eind 19e eeuw aangelegd, na de demping (in 1845 en in 1883) van een deel van het Damrak, bij de Dam.

Voor het oorspronkelijke plan voor het Beursplein uit 1903 ontwierp Berlage de lichtmasten en de paardendrinkbakken. De lichtmasten stonden in lijn met de Beurs en stonden op een iets verhoogd plein (‘tapijtje’). Hierdoor kwam er een vrije ruimte tussen de verkeersstromen op het Damrak en richting de Beursstraat. De paardendrinkbakken stonden gedeeltelijk buiten dit verhoogde vlak. Hierdoor konden de paarden uit de bakken drinken zonder dat ze op het verhoogde plein hoefden te komen.